Priser 2018

Gruppe 2, egenbetaling:
Konsultation: 250, 00 kr. (15 minutter)
Sygebesøg: 500,00 kr. (inden for 5 km)
Telefonkonsultation (læge) 100,00 kr.

Uden dansk sygesikringsdækning
Konsultation: 500,00 (15 minutter, herefter 250.00kr/15 minutter)
Graviditets-/svangrejournal 750,00 kr. (eksklusiv blodprøver)

Attester:
Motorattest (kørekort) 500,00 kr (incl. moms)
Mulighedserklæring 450,00 kr (momsfri)
Varighedserklæring 600,00 kr (momsfri)
Sygemelding eksamen 250,00 kr (momsfri)
Sygemelding, rejse (FP910) 540,00 kr (momsfri)
Adoptionsattest (statsforvaltningen) 1.200,00 kr (incl moms)
Adoptionsattest (andre) 600,00 kr (30 minutter, 300 kr pr efterfølgende kvarter (incl. moms)).
Andre private attester 300 kr pr påbegyndt kvarter (incl moms)
Fritagelse for brug af sikkerhedsseler Udføres ikke.

Vacciner:
Udenlandsvaccinationer, influenzavaccination (undtaget pensionist, gravide eller visse
kroniske sygdomme) og andre vacciner oplyses af personalet (varierende dagspriser på selve
vaccinerne.