Sikkerhed i klinikken

Klinikken har d.9. oktober 2018 haft Tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, Konklusion:

Konklusion efter partshøring:
Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en handleplan af den 23. oktober 2018, som opfylder styrelsens anmodninger. Styrelsen afslutter dermed tilsynet.

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg:
Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 9. oktober 2018 vurderet,at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at behandlingsstedet var velorganiseretmed gode samarbejdsrelationer, og at der var stor interesse i at rette op på de forhold, der ikke levede op til kravene.

Sammenfatning af fund:
På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves: Behandlingsstedet fulgte ikke op på, om der blev modtaget svar på ordinerede parakliniske undersøgelser. Der var ikke foretaget kontro lmed blodprøver mv. på patienteri antipsykotisk behandling, hvor klinikken havde behandlingsansvaret. Der var for nylig taget initiativer til indførelse af systematisk opfølgning på disse patienter.
Behandlingen af patienter med afhængighedsskabende lægemidler fulgte ikke den gældende vejledning på området.

Den fulde rapport (25 sider) forefindes i konsultationen.